منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
زير آب زني از نوع گوگلي

زير آب زني از نوع گوگلي

ساخت وب سايت شخصي

ساخت وب سايت شخصي

ساختار ایندکس

ساختار ایندکس

ساختمان داده چیست؟

ساختمان داده چیست؟

چكيده اي از قوانين كشور عربستان سعودي

چكيده اي از قوانين كشور عربستان سعودي

معرفي و اهميت موسسات رتبه بندي در بازار سرمايه

معرفي و اهميت موسسات رتبه بندي در بازار سرمايه

جذب فوري ثروت

جذب فوري ثروت

مطالعات اجتماعي پايه هشتم دوره اول متوسطه

مطالعات اجتماعي پايه هشتم دوره اول متوسطه

گروه محصول -> مقالات

دانلود مقاله روانشناسي و محكمه اطفالقیمت: ۱۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 12     کد محصول :11298قالب فایل: ورد

 

 

 

در زندانها و در محاكم استمداد از روانشناس بسيار ضروري است و از آنجا كه روح طفل زودتر از بزرگ نقش محيط را مي پذيرد محاكم اطفال براي آنكه استعداد و كيفيات نفساني طفل مجرم يا در معرض خطر را دريابند روانشناسي را به دين كار مي گمارند و گزارش اين روان شناس در باره طفل مي تواند راهنمائي براي تصميم محكمه باشد و ما براي اين كه تاثير گزارش روانشناس را در تصميم محكمه و ضمنا طرز رسيدگي به جرم اطفال را در محكمه اطفال نشان دهيم فصلي از كتاب ((اطفال و قانون )) در اينجا مي آوريم :

كتاب Children and the law

را اف ت . جايلز (( “ F .T . Giles

مشي محكمه صلح انگلستان نوشته است براي كسانيكه به حقوق انگلستان آشنائي ندارند ممكن است منشي محكمه صلح را نظير مشي محكمه صلح در كشور هائي نظير فرانسه ايران بدانند در انگلستان منشي محكمه صلح كه مهمترين كارها با اوست بايد علاوه بر تحصيلات عالي قضائي مدتي هم وكالت دعاوي كرده باشد انشاء احكام قضات صلح با اوست و قاضي فقط آن حكم را امضاء ميكند قاضي صلح در انگلستان ممكن است اساسا از سواد قضائي عاري باشد ولي منشي حتما بايد به امور قضائي و احكام قبلي محاكم آشنا باشد و نويسنده كتاب فوق از كساني است كه در حدود بيست سال در محاكم صلح منشي بوده است و تاليفاتي ارزنده و سودمند در حقوق انگلستان دارد كه از آن جمله است (( حقوق جزا )) ((محاكم صلح )) ، (( محاكم اطفال )) و ((لرد گدار )) Goddard رئيس محاكم انگلستان كه او را به انگليسي Lord chief gustice مي گويند در تفريظ خود بر كتاب (( اطفال و قانون )) مي گويد ((معلومات نويسنده در باره محاكم اطفال و طرز رسيدگي به جرائم اطفال به اندازه اي عميق و وسيع است كه درانگلستان يا نظير ندارد و يا اگر داشته باشد بسيار اندك است )) .

 

اينك ترجمه فصلي از كتاب اطفال و قانون تحت عنوان (( روانشناس و گزارشهاي او )) .

(ادوارد اوليور ) Edward oliver به اديب نامي انگليسي ساموئل جانسن گفت ( من روزي فيلسوف بودم ولي رفته رفته عواطف و احساسات در دلم راه يافت )) و اگر وي در روزگار ما سخن مي گفت به جاي فيلسوف كلمه روانشناس را بكار مي برد .

چه با آنكه روانشناسي ممكن است برمعلومات ما چيزي افزده باشد به يقين نمي توان گفت كه از آن به سعادت ما هم بهره اي رسيده باشد در آغاز قرن بيستم همگامي كه صدها بيماري جسني ما را مي آزرد به آ، قسمت نامرئي كه زير پطست سر و بين دو گوش قرا داشت يعني ((ماده خاكستري )) كه گاهگاهي هم در دمي كرد هيچ توجه نداستيم و امروز در يافته ايم كه اين ماده مملو است ازتصورات و اوهام ، اميال و ازده و اميال جنسي و ترس و عقده هاي گوناگون روحي ومحركات عطفي وغيره غيره كه بيماري قلب وكبد و كليه در قبال آنها دردي بسيار ناچيز است كشفيات فرويد Jung (يونگ ) Adler ( ادلر ) گواخ صادق اين مدعاست در نهاد ما اينهمه محرك نهفته است اگر يكي از آنها به خطا رود نيرو و وقت ما مصروف ارشاد آن ميشود .

از بعضي جهات روانشناسان قرباني محروميت هاي خود شده اند و چنين گمان ميكنند كه در عرصه قانون جزا بايد جاي قاضي و وكيل دعاوي را بگيرند ولي از اين غافلند كه تقريبا صد سال پيش ساموئل باتلر عالم اخلاقي انگلستان در كتاب معروف خود (0ارون )) Erwhon پيشگوئي كرده بود كه حالا نوبت علماي اخلاق است كه مجرمين را مانند بيماران درمان كنند و عليرغم كشش و كوشش شاگردان وي ما در اين زمينه بسيار كم پيش رفته ايم.

براي درمان مجرمين شايد بيش از آنچه تصور ميكنيم ما مديون قاضي و وكيل هيتيم روان پزشكي آخرين پناهگاه بدكاران است هنگاميكه مجرمين خونخوار در برابر دلائل قاطع جرم , دروغ و فريب را موثر نميبيند به دامان اين علم دست توسل دراز ميكنند روان پزشكان شكست خود را در درمان مجرمين معلول قانون (( مك نوتن )) Mc Naughten مي دانند و اگر آنان را باور كنيم اين قانون يكي از آن تدابير شوم و شتاب زده ايست كه دستگاه قانونگذاري مرتجع آن را براي منع از ترقي علم و معرفت پديد آورده است ولي اگر حقيقت را بخواهيم اين قانون از اينگونه نسبتها بري است قانون ( مك نوتن ) عصاره معرفت و عقل چندين قرن تجربه قضائي است و اگر ما شبها در بستر امن و آسوده مي خوابيم از يمن وجود اين قانون است .

( جان جرج هاي ) عده اي از مردم را كشت و جسد آنان را در اسيد سولفوريك آب كرد و دادستان در نطق نهائي خود در اين باره گفت :

(( اگر مسئوليت اعمال آميخته با خباثت و جنائي را نبايد ناديده مگيريم قانون كه در برخي شرائط جنون را عذري موجه مي شناسد بايد منجز باشد و بايد آن را به درستي تعريف كرد و بايد آن را دقيقا اجرا كرد چه اگر غير از اين باشد بايد تمام فرضيه هاي مبهم و بي اهميت طبي را در قانون راه دهند و در نتيجه عذري موجه براي كليه اعمال پيدا خواهد شد و قانون مسئوليت جزائي چنان بي اعتبار و مبهم و ناپايدار ميشود كه هيچ ملاكي را نميتوان در دسترس هيئت منصفه گذاشت كه مطابق آن درباره موردي خاص راي دهد )).

قانون ( مك نوتن ) ب اثر حكم تبرئه اي كه توجه عامه را جلب كرد در سال 1843 به ميان آمد بايد يادآور شد كه قانون مزبور بر اثر حكم تبرئه به ميان آمد چه روان پزشكان از آن مينالند كه قانون كساني را كه مسئول اعمال خود نيستند محكوم و گاهي هم اعدام ميكند , مك ناتون تبرئه شده بود قانون چنان اقتضا ميكرد كه قاضي بر برائت او راي دهد هيچ روان پزشكي بيش از آن نمي توانست كرد كه قانون درباره مي بجاي آورد و حالا قانوني كه بر اثر حكم تبرئه مك ناتون , به ميان آمده است علت اصلي شكايت روان پزشكان از قانون و مسئوليت فرد براي اعمال خويش است .

((ماك ناتون)) گمان ميكرد كه (( رابرت پيل )) نخست وزير وقت قصت آزار او را دارد وي با تبر منشي نخست وزير را اشتباهاًً به جاي خود نخست وزير كشت او را با اتهام قتل محاكمه كردند و به علت آن كه وي مجنون بود و مسئول اعمال خوش شناخته نميشود تبرئه شد حكم تبرئه بر مردم گران آمد و قضات آن روز ناگزير شدند كه به سئوالاتي در باره محاكمه اشخاص مبتلي به تصورات جنون آميز جواب دهند جواب اين سئوالات متكي به تعدادي سابقه در گزارش هاي حقوقي بود كه محاكم در طي قرون در مورد محاكمه اشخاص مجنون از آنها پيروي كرده بودند و از آن به بعد اين جوابها به نام قانون (( مااك نوتن )) شناخته شده اند و هر جا كه دادستان بخواهد قصد مجرمانه را در ذهن متهمي ثابت كند اين جوابها مبناي قانون در مورد مسئوليت اين افراد است .

قنون مزبور را مي توان چنين خلاصهكرد هر كس را بايد عاقل پنداشت مگر آن كه خلاف آن ثابت شود و براي آن كه ايراد جنون در محكمه پذيرفته آيد بايد ثابت شود كه متهم چنان گرفتار اختلال فكري بوده است كه ماهيت كاري را كه مي كرده نمي شناخته و يا نمي دانسته است كه آن كار ناشايسته است به عبارت خلاصه تر اگر به سئوال آيا متهم مي دانست چه مي كند ؟ جواب مثبت دهيم وي مسئول است و اگر نه ، نيست .

اين قاعده هنوز هم در مورد مسئوليت افراد در برابر اعمال آنان متبع است و بيش از صد سال است كه از اين قاعده پيروي مي كنند و اين كه هنوز هم جاري است و حبي يك كلمه آنرا هم علي رغم اعتراض شديد روان پزشكان نمي توان تغيير داد دليل صحت آن است نه چنانكه خرده گيران مي پندارند دليل نقص آن .

قانون ( مك نوتن ) فقط در مورد محاكمه و محكوميت است و پس از محكوميت قانون هيچگاه روان پزشكان را از اين باز نمي دارد كه قدرت خود را در اصلاح و درمان بزهكاران آشكار كنند غير از جرم نادر قتل كه طبق قانون قتل 1957 كيفر آن فقط اعدام است و در سال بيش از دو يا سه مورد پيش نمي آيد قانون عرصه بزهكاريرا به هنر و مهارت روان پزشكان مي سپارد به موجب قانون دادرسي كيفري سال 1948 محاكم ميتوانند به روان پزشكان اجازه دهند كه هر مجرمي را كه معلومات آنان در مورد وي ممكن است مفيد افتد معاينه و درمان كنند با بسياري از اين بزهكاران مخصوصا بزهكاران جنسي و جوان ، به همين گونه رفتار كرده اند ولي نتيجه آن روي هم رفته چندان مطلوب نبوده است . 

   • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

مطالعات اجتماعي پايه هشتم دوره اول متوسطه

مطالعات اجتماعي پايه هشتم دوره اول متوسطه

مطالعات اجتماعي پايه هشتم دوره اول متوسطه

حجم:35475KB | بازدید :6

سخنی با دبیران گرامی خداوند متعال را سپاس می گوییم که به لطف او توانستیم کتاب مطالعات اجتماعی پایهٔ هشتم دورهٔ اوّل متوسطه را به شما تقدیم کنیم. با توجه به بروز مشکلات ناشی از تعدد دروس و درخواست شما معلمان عزیز از سال ها قبل و همچنین سیاست های آموزشی و خط مشی های برنامهٔ...

جذب فوري ثروت

جذب فوري ثروت

جذب فوري ثروت

حجم:29780KB | بازدید :12

آنچه در کتاب جذب فوری ثروت می آموزید... فرمولی 7 مرحله ای برای جذب فوری پول و ثروت به زندگی شما ü چگونه بر باورھای مخفی ای که پول و ثروت را از شما دور می کند غلبه کنید و آنھا را ü برای ھمیشه حذف کنید چگونه از فرمول تضمین شده "جذب فوری ثروت" استفاده کنید تا ثروت و پول...

چگونه سلامت خود را درمحيط رسانه هاي ديجيتال حفظ كنيم

چگونه سلامت خود را درمحيط رسانه هاي ديجيتال حفظ كنيم

چگونه سلامت خود را درمحيط رسانه هاي ديجيتال حفظ كنيم

حجم:8937KB | بازدید :3

در سا لهاي اخير كاربرد رسان ههاي ديجيتال مبتني بر رايانه، تلفن همراه و اينترنت به يك ضرورت تبديل شده است. لازم است شما نوجوانان شيوه استفاده صحيح از آن را بياموزيد. بدين ترتيب ضمن برخورداري از فوايد اين محيط جذاب از آسي بهاي احتمالي آن در امان بمانید. مركز توسعه فناوري...

كتاب الكترونيكي راز و رمزهاي ناگفته ذهن

كتاب الكترونيكي راز و رمزهاي ناگفته ذهن

كتاب الكترونيكي راز و رمزهاي ناگفته ذهن

حجم:5475KB | بازدید :2

چرا نوشتن این کتاب 11 سال طول کشید؟ چرا برخی افراد از قانون جذب نتیجه نمی گیرند؟ حفره ی ذھنی دقیقا چیست؟ چگونه در پروسه ی جذب رویاھا ذھن تان را به بھترین دوست و حامی خود تبدیل کنید؟ چرا ذھن تان در مقابل پذیرفتن باورھای جدید، خواسته ھا و آرزوھای شما از خود مقاومت نشان...

سواد رسانه اي واجب تر از نان شب

سواد رسانه اي واجب تر از نان شب

سواد رسانه اي واجب تر از نان شب

حجم:2007KB | بازدید :2

¢در عصر ارتباطات و اطلاعات هجوم انواع برنامه ها و پيام ها اين ضرورت را ايجاد كرده تا مخاطب به دانشي براي انتخاب پيام ها و برنامه هاي مناسب مجهز شود. از حالت انفعال و مصرف كننده صرف خارج شده و بر اساس نيازهاي اطلاعاتي اش دست به انتخاب زده و خود را در معرض هرگونه پيام قرار...

معرفي نژادهاي گاوهاي بومي ايران و نژادهاي شيري جهان

معرفي نژادهاي گاوهاي بومي ايران و نژادهاي شيري جهان

معرفي نژادهاي گاوهاي بومي ايران و نژادهاي شيري جهان

حجم:617KB | بازدید :2

معرفي نژادهاي گاوهاي بومي ايران و نژادهاي شيري جهان همراه با عكس توضيح در مورد مناطق زندگي و شرايط نگهداري و ويژگيهاي خاص آن نژاد و بعضي از اصول نگهداري و پرورش در اين مجموعه گردآوري...

چكيده اي از قوانين كشور عربستان سعودي

چكيده اي از قوانين كشور عربستان سعودي

چكيده اي از قوانين كشور عربستان سعودي

حجم:585KB | بازدید :13

برای زائران کشورهای اسلامی )ویژه حج( تهیه تدوین : سید ابراهیم اسداللهی بهار : 9313 فهرست مطالب فصل اول: الف( ساختار حکومتی: ب( دستگاه قضایی: -1 دادگاه عالی -2 دادگاه استیناف -3 دادگاه درجه یک فصل دوم: روادید شرایط دریافت روادید حج تمتع بار همراه زائر درسفرهوایی)بار...